English Version | Bahasa Indonesia

Tiga Negarawan Brunei Terima Anugerah Pendidikan Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien

28 September 2011 13:11


Dalam rangka memperingati Hari Guru 2011, pada (24/09), tiga negarawan Brunei Darussalam menerima Anugerah Pendidikan Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien (APSHOAS). Ketiga penerima penghargaan adalah: Yang Amat Mulia Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Haji Kemaludin Al Haj ibni AI-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Haji Mohd. Yassin, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abdul Aziz bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar, dan Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar.

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Haji Kemaludin Al Haj ibni AI-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Haji Mohd. Yassin adalah seorang penggagas sekaligus pendiri bergai sekolah Arab. Sekolah-sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit, dan Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abdul Aziz bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar adalah negarawan yang telah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Brunei Darussalam selama 20 tahun. Selama menajbat sebagai menterei Pendidikan, beliau telah berjasa besar terhadap kemajuan pendidikan di Brunei Darussalam. Beberapa kiprah beliau dalam, antara lain: memperkenalkan Sistem Pendidikan Dwibahasa yang hingga kini masih dipergunakan dan menerapkan konsep Melayu Islam Beraja di bidang pendidikan pada semua tingkatan sekolah di Brunei Darussalam. 

Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar merupakan negarawan yang pernah menempati posisi-posisi penting yang sangat mendukung upaya memajukan pendidikan di Brunei Darussalam. Berbagai jabatan tersebut antara lain: Ahli Jawatankuasa Pelajaran Negeri Brunei (1959-1962), Ahli Lembaga Penasihat Pelajaran (1959-1962), Ahli Jawatankuasa Dermasiswa Jabatan Pelajaran (1962-1977), Ahli Jawatankuasa Suruhanjaya Pelajaran (1970-1973), Ahli Jawatankuasa Majlis Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan (1972-1973), Ahli Jawatankuasa Dermasiswa Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei (1974), dan Pengerusi Majlis Pelajaran (1973-1983).

Acara penghargaan APSHOAS dihelat di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.  Secara langsung, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memberikan APSHOAS kepada ketiga penerima penghargaan.

Penghargaan APSHOAS adalah sebuah apresiasi yang ditunjukkan dari Kesultanan/Negara brunei Darussalam kepada insan Brunei yang dinilai telah berjasa dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan. Atas jasa tersebut, maka masing-masing penerima APSHOAS berhak mendapatkan piagam penghargaan, uang tunai BND 20.000, pingat, dan fasilitas pengobatan secara gratis di rumah sakit pemerintah. 

Penghargaan APSHOAS baru dihelat pada tahun ini. Penghargaan APSHOAS hanya diberikan jika Negara Brunei Darussalam menilai terdapat orang-orang yang berkompeten untuk menerima penghargaan ini. Oleh karena itu, APSHOAS tidak diberikan secara berkalab  setiap tahun.      

Nama APSHOAS diambil sebagai wujud apresiasi terhadap kiprah Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien dalam upaya beliau memajukan pendidikan di Brunei Darussalam. Sultan Brunei Darussalam ke-28 ini dikenal sebagai sosok pemimpin menaruh perhatian sangat besar di bidang pendidikan, terutama pendidikan Agam Islam. Salah satu kiprah beliau yang hingga hari ini masih dilestarikan adalah didirikannya sekolah pendidikan Agama Islam pada tahun 1956.

Tunggul Tauladan/05/09-2011

Sumber foto: http://www.pelitabrunei.gov.bn/


Dibaca : 3910 kali
« Beranda kerajaan

Share

Form Komentar

sk zainab1 12 Nopember 2011 14:32

Salam perkenalan dari kami warga guru dan pelajar SEK.KEB.ZAINAB1,KOTA BHARU,KELANTAN,MALAYSIA. blog kami http://sekkebzainab1.blogspot.com

Tjong 17 Maret 2013 11:07

Salam kenal admin.. Saya ingin lebih mengenal Yang Berhormat Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Hj Awg Mohd Jamil Al-Sufri Bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Hj Awg Umar. Bolehkah saya minta alamat email beliau? Terima kasih sebelumnya. Wassalam..