English Version | Bahasa Indonesia

Berita

  • Undang-Undang Jenayah Syara’ Harus Dilaksanakan

    13 Oktober 2011 14:31
    Undang-undang Jenayah Syara’ harus dilaksanakan di Brunei Darussalam, demikian visi yang diungkapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (Sultan Hassanal Bolkiah). Pernyataan ini disampaikan oleh Sultan Brunei ke-29 tersebut ketika meresmikan ...»

  • Tiga Negarawan Brunei Terima Anugerah Pendidikan Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien

    28 September 2011 13:11
    Dalam rangka memperingati Hari Guru 2011, pada (24/09), tiga negarawan Brunei Darussalam menerima Anugerah Pendidikan Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien (APSHOAS). Ketiga penerima penghargaan adalah: Yang Amat Mulia Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Haji Kemaludin Al Haj ibni AI-Marhum Pengiran Bendahara ...»